Disclaimer
Univin besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, correctheid, toegankelijkheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden, onvolledigheden of verouderde gegevens kunnen echter voorkomen. De gegevens op deze website dienen ter algemene informatie. Univin accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor acties die voortvloeien of gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Univin behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Als wordt verwezen of gelinkt naar andere websites of door andere websites naar deze website, aanvaardt Univin geen enkele aansprakelijkheid. Door het gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Copyright en privacy
Univin behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. Wanneer u tekst of foto´s wilt overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met Univin. Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Univin niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch wordt geschonden, neem dan contact op met Univin. Lees onze privacyverklaring.